Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

EASYMENORCARENT RENT, S.L, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.menorcarent.com s’inclouen als fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis d’EASYMENORCARENT RENT, S.L

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’EASYMENORCARENT RENT, S.L

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

EASYMENORCARENT RENT, S.L adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets el pot fer el mateix usuari a través de correu electrònic a menorcarent@gmail.com oa l’adreça C/ Santa Victoria, 33, 07701 – Mahon, Menorca (Illes Balears).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a EASYMENORCARENT RENT, S.L

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, EASYMENORCARENT RENT, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

EASYMENORCARENT RENT, S.L informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar lorigen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.menorcarent.com

EASYMENORCARENT RENT, S.L és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web www.menorcarent.com i els serveis

oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.menorcarent.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per EASYMENORCARENT RENT, S.L, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública. EASYMENORCARENT RENT, S.L disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de EASYMENORCARENT RENT, S.L, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’EASYMENORCARENT RENT, S.L, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per EASYMENORCARENT RENT, S.L i, en particular:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’EASYMENORCARENT RENT, S.L, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.


Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals daltres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà EASYMENORCARENT RENT, S.L per les despeses que generés la imputació de la

EASYMENORCARENT RENT, S.L en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

EASYMENORCARENT RENT, S.L realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per EASYMENORCARENT RENT, S.L, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a EASYMENORCARENT RENT, S.L.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. EASYMENORCARENT RENT, S.L no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, EASYMENORCARENT RENT, S.L sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’EASYMENORCARENT RENT, S.L que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar-ne la identitat.